Medgeneracijske razlike

Ljubljana, 27. november in 4. december 2018

Kako uspešno voditi time, v katerih so pripadniki različnih generacij?

Delavnica za direktorje in vodje, ki želijo zmanjšati število konfliktov, odpraviti slabo voljo, ter povečati učinkovitost svojega tima. 

Danes v delovnem okolju sodelujejo pripadniki štirih generacij. In te generacije so med seboj zelo različne:

 • imajo različne vrednote
 • imajo različne delovne navade ter standarde
 • drugače komunicirajo ...

To je pogosto vzrok za velike probleme, ki lahko pomembno vplivajo na uspešnost timov in celotnih podjetij:

 • med člani tima prihaja do vrste konfliktov, kar vodi v slabo delovno vzdušje in slabše delovne rezultate,
 • ker člani tima komunicirajo na drugačne načine, prihaja do vrste nesporazumov in napačnih odločitev,
 • vodje in direktorji morajo veliko časa in energije posvečati razreševanju problemov, namesto da bi se ukvarjali s pomembnimi nalogami,
 • neredko pa se zgodi, da ravno zaradi slabe volje in vzdušja iz podjetja odidejo resnično dobri kadri, kar je lahko velik udarec za podjetje.

Seveda razlik v generacijah ni mogoče kar izbrisati ... 

... lahko pa se naučite uspešno krmariti med različnimi vrednotami, delovnimi navadami in potrebami posameznih generacij in iz vsake potegnete najboljše.

Zato smo za vas pripravili dvodnevno delavnico, na kateri boste spoznali, kako odlično voditi medgeneracijske time in kako ustvariti delovno okolje, kjer bodo člani različnih generacij uspešno sodelovali brez nepotrebnih konfliktov.

Kaj boste izvedeli na delavnici?

Spoznajmo generacije na delovnem mestu in njihov način razmišljanja

Danes srečamo v delovnem okolju predstavnike štirih generacij: baby boomerje (1946-1964), generacijo X (1965-1979), generacijo Y (1980-1994) in generacijo Z (1995 - ....).  

Če bi radi uspešno navigirali po nevarnem morju različnih generacij, morate najprej sploh razumeti, kako razmišljajo, kakšen je njihov pogled na svet in razumeti razlike med njimi.  

Vodje, ki to počnejo, so lahko uspešni in lahko odlično vodijo medgeneracijske time. Tisti, ki pa tega ne počnejo, imajo pri delu veliko težav in zaradi tega pešajo poslovni rezultati.

 • Katere so ključne značilnosti različnih generacij?
 • Prepad med vrednotami in načinom razmišljanja, ki jih imajo predstavniki različnih generacij: kako vpliva na delovno uspešnost vašega tima?
 • Kaj različne generacije pričakujejo od delovnega mesta, kako razmišljajo o svoji karieri, kaj jim je pomembno v življenju?  
 • Kakšen so razlike med njimi glede delovne etike, lojalnosti, menjave službe (fluktuacije)?
 • Kje so stične točke med generacijami, na katerih lahko vodja gradi? 
 • Konflikti med generacijami: kako se z njimi soočati in nanje odreagirati?  

Kako voditi predstavnike različnih generacij?

 • Veščine vodenja v medgeneracijskem okolju. 
 • Ključni vodstveni pristopi pri različnih generacijah.  
 • Specifike pri vodenju najmlajših generacij (X in Y): "cik-cak" vodenje.
 • Kako ustvariti delovno okolje, ki bo pisano na kožo mlajšim generacijam (X in Y)?
 • Uporaba 4-stopenjskega modela "Simon pravi" za mlajše generacije (Y in Z). 
 • Ko ima šef starejše podrejene ... (baby boomer in X)
 • Kako prilagoditi pristope uvajanja in usposabljanja kadrov za najmlajše generacije (Y in Z)?
 • Kako doseči dobro sodelovanje med generacijami in s tem visoko delovno učinkovitost?  

Komunikacija in dajanje povratnih informacij

 • Kako komunicirati z zaposlenimi iz različnih generacij?
 • 4 ključi posredovanja učinkovitih povratnih informacij.
 • Metoda VNPVN.
 • Mlajši šef, starejši podrejeni: kako podajati navodila starejšemu sodelavcu?
 • 4 lastnosti pravil, ki jih bodo mladi (generacija Y in Z) spoštovali.
 • Pohvale in kritike "a la carte".

Motiviranje in (denarno in nedenarno) nagrajevanje 

 • Kam uvrstiti kadre iz različnih generacij na lestvici »kaj me briga« in kako temu prilagoditi vodenje? 
 • Kako doseči, da »jih briga«, in da lahko prispevajo k uspešnosti našega poslovanja?
 • Odnos do dela: kaj vsako generacijo najbolj motivira in kaj išče na delovnem mestu?
 • Nagrajevanje mlajših generacij (Y in Z): pozabite na urno postavko!
 • Kakšne nagrade (in sistemi nagrajevanja) so najbolj primerni za predstavnike različnih generacij in kako to uskladiti v raznolikih timih? 
 • Pridobivanje in zadrževanje najboljših kadrov iz vseh generacij: naj to postane rešljiv izziv.  


Delavnica bo zelo praktična in interaktivna, namenjena reševanju izzivov, s katerimi se soočate pri vodenju raznolikih timov.

Kdo naj se udeleži delavnice?

Direktorji, vodje oddelkov, managerji ter vsi, ki ste v podjetju odgovorni za uspešno sodelovanje celotnega tima in s tem za dobre rezultate podjetja.

Oglejte si intervju s Saro Brezigar, v katerem vam bo zaupala nekaj pristopov z delavnice. 

Kaj so o delavnici povedali udeleženci prejšnjih izvedb?

»Izobraževanje je bilo enkratno. Ob prijavi sem bila sicer nekoliko skeptična, saj me naslov delavnice ni popolnoma prepričal, sem pa vedela, da nekaj takšnega potrebujemo. Od delavnice sem odnesla mnogo idej, ki jih bom prenesla v prakso našega podjetja in menim, da se bodo rezultati tudi kmalu pokazali. Najbolj cenim, da je teorija pojasnjena z mnogo primeri iz prakse, da je delavnica vsebovala veliko interaktivnega dela z drugimi udeleženci in izmenjavo mnenj z ljudmi, ki se v praksi srečujemo z enakimi težavami.« 

- Špela Dacar, Metrel mehanika d.o.o.

»Izobraževanje je bilo odlično. Spoznali smo glavne značilnosti in vrednote različnih generacij, kar je ključno za razumevanje sodelavcev, ki so predstavniki različnih generacij in za naše sodelovanje. Prav tako smo spoznali pristope in načine v komunikaciji in sodelovanja z različnimi skupinami. Udeležba na izobraževanju je bila odlična odločitev, znanje pa je mogoče zelo koristno uporabiti tudi doma, zlasti pri otrocih.«

- Boštjan Štiglic, BSH d.o.o. 

»Prijava se je izkazala za odlično potezo, saj sedaj lažje razumem, kako moji sodelavci in podrejeni razmišljajo. Znanje mi bo koristilo pri izboljšanju operativnega dela, sistemu motivacije, deloma nagrajevanju (plače), pa tudi na delu in razvoju tistih, ki imajo potencial.«

- Natalija Pavlin, Studio Moderna d.o.o. 

»Z izobraževanjem sem zelo zadovoljna. Odprlo mi je veliko novih pogledov na mlajšo generacijo, ki jo je težko razumeti, če ne poznaš njihovih vrednot in se jim ne znaš približati. Samo organizacijo izobraževanja pa bi ocenila z najboljšo možno oceno. Presegli ste moja pričakovanja, predvsem v tem, da sem spoznala, da mi prijemi vodenja, ne bodo prišli prav samo v službi, ampak tudi doma v odnosu z mojima hčerkama.« 

- Edita Gerbec, Soške Elektrarne Nova Gorica d.o.o.  

»Z delavnico sem bil zelo zelo zadovoljen in je močno presegla moja pričakovanja, saj so se me obravnavani primeri zelo dotaknili.« 

- David Vrtin, vodja oddelka, Arnes, akademska in raziskovalna mreža Slovenije

Vodji delavnice

Dr. Sara Brezigar je strokovnjakinja s področja strateškega upravljanja s človeškimi viri. Magistrirala je na London School of Economics, ki je vrhunska evropska ustanova na področju upravljanja s človeškimi viri. Sodelovala je pri svetovalnih projektih za številna slovenska in tuja podjetja, kot predavateljica deluje na Univerzi na Primorskem in kot raziskovalka na Inštitutu za narodna vprašanja.  

Za coaching in strateško svetovanje jo najemajo predvsem direktorji, ki bi radi svoja podjetja pripeljali na višjo stopnjo. Njena znanja in način razmišljanja na področju kadrovske strategije so neprecenljiva za vsakega vodjo in direktorja, ki bi rad od svojih ljudi dobil kar največ. Znana je kot odlična predavateljica, ki v svojih nastopih preseneča z dinamičnostjo in svežino pristopa, in avtorica številnih člankov.  


Mojca Frančeškin je samostojna svetovalka in predavateljica z dolgoletnimi globalnimi izkušnjami. Kot vodja trženja in prodaje je v globalnem visokotehnološkem podjetju delovala tudi v svetu za strateški razvoj. Verjame v človeka, odnose in v pravšnjo mero prilagodljivosti, vztrajnosti ter odločnosti. Kot svetovalka v različnih podjetjih in mednarodnih javnih institucijah ima to prednost, da lahko združuje najboljše prakse obeh svetov. Kot predavateljica in coach se je usmerila na področja vodenja ljudi, prodaje in pogajanj. Navduši s strokovnostjo, visoko sposobnostjo poslušanja, iskrivostjo in široko paleto praktičnih primerov. 

Lokacija, termin, prijava

Termin: delavnica bo potekala 27. 11. in 4. 12. 2018, oba dneva od 9.00 do 16.00.

Lokacija: Stegne 21c, 1000 Ljubljana.

Kotizacija znaša 575 EUR + DDV.

Kotizacija vključuje udeležbo na izobraževanju, gradiva, osvežilne napitke med odmori in kosilo.

Za prijavo kliknite na spodnji gumb. Za več informacij pa nas pokličite na 01 511 30 71 ali pišete sporočilo na info@panta-rei.si.

*Vsa mnenja zadovoljnih strank in potencialni rezultati uporabe tehnik iz seminarja so mnenja posameznikov in niso tipični rezultat. To pomeni, da ni nujno, da boste tudi sami dosegli podobne rezultate. Rezultati uporabe programa so odvisni od vašega angažmaja, sposobnosti in pripravljenosti za delo ter implementacijo vseh tehnik v programu.