Program v 4 srečanjih za podjetnike in vodje oddelkov 

Štiriperesna deteljica vodenja

Uvedite v prakso 4 ključne pristope za uspešno vodenje v novem desetletju!

"Spremembe, spremembe ... 

Nove generacije v delovnem okolju ... Hitre spremembe življenjskega stila in pričakovanj od delovnega okolja ... Tehnološki napredek ... Vedno večje želje po fleksibilnosti ... 

Vse to pomeni, da vodstveni pristopi, ki smo jih poznali v preteklosti, niso več dovolj za uspešno vodenje timov. 

Še več - če v kombinaciji z njimi ne uporabimo nekaj svežih pristopov, ki so prilagojeni današnjemu času, lahko naredimo več škode kot koristi ter izgubimo najboljše kadre.

V tem programu v štirih srečanjih, boste spoznali in implementirali štiri ključne pristope vodenja novega desetletja in z njimi svoj tim popeljali do bistveno višjih nivojev dosežkov." 

Sara Brezigar

"Vojska ovc, ki jo vodi lev, lahko premaga vojsko levov, ki jo vodi ovca." (afriški pregovor)

Potek in teme programa (vsako srečanje traja od 9.00 do 13.15)

Med posameznimi srečanji je teden dni razmika, kar omogoča sprotno uporabo naučenega v praksi. Srečanja so tematsko obarvana. Na vsakem od njih boste spoznali majhno število pristopov ali tehnik in si nato pripravili akcijski plan, kako jih boste uporabili v praksi svojega podjetja ali tima.  

Na vsakem srečanju imamo tudi posebne mehanizme, ki zagotavljajo uporabo v praksi. Po zadnjem srečanju vas bomo vključili še v "program priganjanja".

1. srečanje: "Črna luknja vodenja" in kako jo zapolniti?

"Črna luknja vodenja" je največja napaka, ki jo počnejo pri vodenju praktično vsi podjetniki in vodje. Če se vam v podjetju pojavljajo situacije, ko imajo vaši zaposleni vedno več pričakovanj do vas in vašega podjetja in se pogosto soočate s problemi pri delu z ljudmi, potem to napako počnete tudi sami. 

 • Kako zapolniti črno luknjo vodenja s tem, da jasno definirate pričakovanja, ki jih imate od svojih sodelavcev?
 • Kako ta pričakovanja pravilno pripraviti in jih sporočati?
 • »Pygmalionov efekt«: kako naša pričakovanja vplivajo na delo zaposlenih? 
 • Zakaj mora postati upravljanje pričakovanj vaše stalno orodje pri vodenju.
 • Kako ustvariti v podjetju/oddelku kulturo rasti, kjer se sodelavci ves čas izboljšujejo in izpopolnjujejo, namesto kulture »nisem kriv« in prelaganja odgovornosti na druge.

2. srečanje: Zmote o motivaciji zaposlenih

Se vam pogosto dogaja, da vaši sodelavci niso dovolj zavzeti oz. motivirani? Opravljajo nekatere delovne naloge "na pol"? Ali zaradi tega trpi kvaliteta dela in odnosi do strank? Motivacija sodelavcev je ključni del vodenja, vendar ima največ vodij težave prav pri tem, kako sodelavce motivirati. Problem se pojavi že pri tem, da ima večina vodij čisto napačne predpostavke o tem, kaj motivacija sploh je in kako "motivirati" kadre. 

 • Kaj v resnici pomeni motivacija? Miti, ki jim verjamejo vodje in presenetljive resnice o motivaciji. 
 • Kako odpraviti problem, da zaposleni delajo po liniji najmanjšega odpora?
 • Kako doseči, da bodo sodelavci sami od sebe motivirani? 
 • Kakšen učinek imajo na motivacijo različni sistemi nagrajevanja, predvsem variabilne plače in nagrade?
 • Kako ustvariti delovno okolje, ki je za posameznika motivirajoče?

3. srečanje: Opolnomočenje za večjo uspešnost

Se vam velikokrat dogaja, da morate vi razmišljati za vse člane svojega tima? Spremembe v delovnem okolju se danes dogajajo zelo hitro, zato ni več dovolj, da naloge sodelavcem delegiramo, ampak postaja bolj pomembno, da jih tudi opolnomočimo, da se sami odzivajo na spremembe in da sami najdejo rešitve za probleme. Če tega ne narediš, moraš kot vodja razmišljati za vse v timu, kar pa hitro postane zelo izčrpajoče. 

 • Lestev opolnomočenja: Kako sodelavce pripraviti, da ne sprejemajo pasivno le zadolžitev, temveč tudi odgovornosti za reševanje težav, s katerimi se soočajo?  
 • »Jumbo Jet«: kako izkoristiti potencial zaposlenih v oddelku? Spoznajte temelje delegiranja in nadziranja in se naučite kako delegirati prave naloge pravim ljudem.  
 • Kako delegirati naloge tako, da bodo opravljene kvalitetno, pravočasno in tako kot si želimo.  
 • Tehnike prenosa razmišljanja na sodelavce: kako aktivirati sodelavce, da ne izvajajo zgolj zadanih nalog, temveč aktivno razmišljajo pri svojem delu (in tako razbremenijo vodjo).

4. srečanje: Leadership turbo boost 

Današnji svet je izredno konkurenčen, zato je vedno bolj pomembno, da se vaše podjetje tudi pri notranjem delovanju in organizaciji zelo hitro izboljšuje, sicer ga konkurenca in trg hitro povozita.

 • Kako z metodo Leadership turbo boost vzpostaviti proces, ki bo vsak teden popeljal na višji nivo en pomemben element vašega poslovanja?
 • Kako je s sistematično uporabo tega pristopa majhno lokalno inženirsko podjetje postalo izjemno dobičkonosna svetovno znana blagovna znamka? 
 • »Ključi napredka«: kateri so ključni faktorji uspeha vašega podjetja in kako sistematično izboljšati delovanje pri njih? 
 • Že tekom programa Štiriperesna deteljica boste ta pristop začeli sistematično, korak po koraku uvajati v svoje poslovanje. In najboljše pri vsem skupaj je, da boste za to porabili le uro časa na teden!  

Dodatek: Webinarji za pomoč pri implementaciji

Po vsakem srečanju boste implementirali pristope, ki jih boste spoznali, v prakso vašega podjetja. Med srečanji pa bomo imeli tudi kratke webinarje, kjer vam bo vodja programa odgovorila na morebitna vprašanja in pomagala pri implementaciji.

Pridobite konkurenčno prednost pred prihodom slabih gospodarskih časov!

Današnje poslovno okolje je izredno zahtevno. Če k temu dodamo kar resno možnost, da svetovno gospodarstvo zdrsne v recesijo, ugotovimo, da moramo že zdaj intenzivno delati na optimizaciji dela in notranje organizacije. Le to nas namreč lahko pripelje do mirnega vstopa v negotovo obdobje naslednjih let poslovanja.  

Ravno zato smo program zasnovali z zelo enostavnim ciljem: da tehnike in pristope, ki jih boste spoznali na njem, uporabite v praksi. Zato vsebuje mehanizme, ki vam bodo zagotovili sistematičen prenos naučenega v vaše podjetje oz. tim. To pa vam bo omogočilo, da:

 • povečate učinkovitost delovanja vseh kadrov
 • znižate stroške poslovanja
 • pridobite konkurenčno prednost na trgu pred podjetji, ki ne bodo tako dobro urejena, kot je vaše.

Vodja programa

Dr. Sara Brezigar je strokovnjakinja s področja strateškega upravljanja s človeškimi viri, ki uspešnim podjetnikom in upravam pomaga zastaviti sisteme nagrajevanja in izboljšati vodstvene pristope.  

Magistrirala je na London School of Economics, ki je vrhunska evropska ustanova na področju upravljanja s človeškimi viri in sodelovala pri svetovalnih projektih za številna slovenska in tuja podjetja.  

Sara se redno pojavlja v medijih (RTV Slovenija, 24ur.com, Svet Kapitala, Delo, ...). Za coaching in strateško svetovanje jo najemajo predvsem podjetniki, ki bi radi naredili večje spremembe pri kadrovskih strategijah, vodstvenih pristopih in pa pri sistemu nagrajevanja zaposlenih. Znana je po svoji izjemni sposobnosti zaznavanja bodočih problemov, ki jih prinesejo današnje odločitve.

»Enostavno ter razumljivo podajanje informacij, podprto z realnimi primeri, tehnikami, ki jih je moč uporabiti in uživati v pozitivnih učinkih že takoj po samem seminarju.«

- Martin Božič, direktor, Elektroenergetika d.o.o.

»Na delavnici sem najbolj cenila praktičnost, vaje in to, da smo slišano takoj utrdili s praktičnimi primeri in vajami v skupini. Prijava na izobraževanje se je izkazala za odlično odločitev. Sara nas je z izkušnjami in znanjem popeljala na novo raven po naši lestvi vodenja (kapitanova lestev).«

- Zara Krivec, direktor, V.I.P. Računovodstvo d.o.o.

»Izobraževanje je bilo koristno, zanimivo, poučno, praktično in je izpolnilo moja pričakovanja. Predavateljica je kakovostna, snov jasno in enoumno posreduje ter premore dovolj strokovne podlage (znanja) za izvedbo izobraževanja. Priporočam!«  

- Matej Šimon, direktor, FBS Elektronik d.o.o.

»Praktično, uporabno, veliko novih idej. Sara odlično odgovarja na vprašanja publike.«  

- Aleksander Šinigoj, direktor, Palsit d.o.o.

»Cenim strokovnost predavateljice. Pohvalno je to, da smo delali v majhni skupini, saj smo tako vsi imeli možnost, da se vključimo v debato. Prijava se je izkazala za dobro odločitev.«  

- Anton Križaj, direktor, Alping d.o.o.

Lokacija, prijava

Termini: 21. 4. 2020, 5. 5. 2020, 19. 5. 2020 in 2. 6. 2020, od 9.00 do 13.15.

Lokacija: Fantastični prostori, Stegne 23, v Ljubljani.

Kotizacija za udeležbo na programu znaša 1497 EUR + DDV. Vključuje udeležbo na izobraževanju, gradiva in kosilo.

Za prijave kliknite spodaj, za več informacij pa nas pokličite na 01 511 30 71 ali pišite sporočilo na info@panta-rei.si.

Če ste preobremenjen podjetnik, ki bi rad imel manj preglavic pri vodenju in boljše rezultate podjetja, potem se nam pridružite na delavnici, ki vam bo pomagala do bolj suverenega in uspešnega vodenja. 

DA, želim se prijaviti na program!