Program v 4 srečanjih za podjetnike

Štiriperesna deteljica vodenja

Uvedite v prakso 4 ključne pristope za uspešno vodenje v novem svetu!

"Spremembe, spremembe ... 

Nove generacije v delovnem okolju ... Hitre spremembe življenjskega stila in pričakovanj od delovnega okolja ... Tehnološki napredek ... Vedno večje želje po fleksibilnosti ... In vodenje na daljavo zaradi Covid-a. 

Vse to pomeni, da vodstveni pristopi, ki smo jih poznali v preteklosti, niso več dovolj za uspešno vodenje timov. 

Še več - če v kombinaciji z njimi ne uporabimo nekaj svežih pristopov, ki so prilagojeni današnjemu času, lahko naredimo več škode kot koristi ter izgubimo najboljše kadre.

V tem programu boste v štirih srečanjih spoznali in implementirali štiri ključne pristope vodenja novega desetletja in z njimi svoj tim popeljali do bistveno višjih nivojev dosežkov." 

Sara Brezigar

"Vojska ovc, ki jo vodi lev, lahko premaga vojsko levov, ki jo vodi ovca." (afriški pregovor)

Program (4 petkova srečanja od 9.00 do 13.15)

Med posameznimi srečanji je teden dni razmika, kar omogoča sprotno uporabo naučenega v praksi. Srečanja so tematsko obarvana. Na vsakem od njih boste spoznali majhno število pristopov ali tehnik in si nato pripravili akcijski plan, kako jih boste uporabili v praksi svojega podjetja ali tima.  

V prav vseh vsebinskih sklopih bo posebna pozornost namenjena sodobnim izzivom vodenja na daljavo, s katerimi se podjetniki soočajo zaradi Covid-19

Na vsakem srečanju imamo tudi posebne mehanizme, ki zagotavljajo uporabo v praksi. Po zadnjem srečanju vas bomo vključili še v "program priganjanja".

1. sklop vsebin: "Črna luknja vodenja" in kako jo zapolniti?

"Črna luknja vodenja" je največja napaka, ki jo počnejo pri vodenju praktično vsi podjetniki in vodje. Če se vam v podjetju pojavljajo situacije, ko imajo vaši zaposleni vedno več pričakovanj do vas in vašega podjetja in se pogosto soočate s problemi pri delu z ljudmi, potem to napako počnete tudi sami. 

 • Kako zapolniti črno luknjo vodenja s tem, da jasno definirate pričakovanja, ki jih imate od svojih sodelavcev?
 • Kako ta pričakovanja pravilno pripraviti in jih sporočati?
 • »Pygmalionov efekt«: kako naša pričakovanja vplivajo na delo zaposlenih? 
 • Zakaj mora postati upravljanje pričakovanj vaše stalno orodje pri vodenju?
 • Kako oblikovati pričakovanja, ko smo prisiljeni v vodenje na daljavo?
 • Kako ustvariti v podjetju/oddelku kulturo rasti, kjer se sodelavci ves čas izboljšujejo in izpopolnjujejo, namesto kulture »nisem kriv« in prelaganja odgovornosti na druge.

2. sklop: Zmote o motivaciji zaposlenih

Se vam pogosto dogaja, da vaši sodelavci niso dovolj zavzeti oz. motivirani? Opravljajo nekatere delovne naloge "na pol"? Ali zaradi tega trpi kvaliteta dela in odnosi do strank? Motivacija sodelavcev je ključni del vodenja, vendar ima največ vodij težave prav pri tem, kako sodelavce motivirati. Problem se pojavi že pri tem, da ima večina vodij čisto napačne predpostavke o tem, kaj motivacija sploh je in kako "motivirati" kadre. 

 • Kaj v resnici pomeni motivacija? Miti, ki jim verjamejo vodje in presenetljive resnice o motivaciji.
 • Kako odpraviti problem, da zaposleni delajo po liniji najmanjšega odpora?
 • Kako doseči, da bodo sodelavci sami od sebe motivirani? 
 • Kakšen učinek imajo na motivacijo različni sistemi nagrajevanja, predvsem variabilne plače in nagrade?
 • Kako ustvariti delovno okolje, ki je za posameznika motivirajoče?
 • Kako vplivati na sodelavce, ko delajo na domu, in kako sploh pristopiti do vodenja v tem primeru?
 • Kateri pristopi so pri motiviranju na daljavo uspešni?

3. sklop: Opolnomočenje za večjo uspešnost

Se vam velikokrat dogaja, da morate vi razmišljati za vse člane svojega tima? Spremembe v delovnem okolju se danes dogajajo zelo hitro, zato ni več dovolj, da naloge sodelavcem delegiramo, ampak postaja bolj pomembno, da jih tudi opolnomočimo, da se sami odzivajo na spremembe in da sami najdejo rešitve za probleme. Če tega ne naredite, morate kot vodja razmišljati za vse v timu, kar pa hitro postane zelo izčrpajoče. 

 • Lestev opolnomočenja: Kako sodelavce pripraviti, da ne sprejemajo pasivno le zadolžitev, temveč tudi odgovornosti za reševanje težav, s katerimi se soočajo?  
 • »Jumbo Jet«: kako izkoristiti potencial zaposlenih v oddelku? Spoznajte temelje delegiranja in nadziranja in se naučite, kako delegirati prave naloge pravim ljudem.  
 • Kako delegirati naloge tako, da bodo opravljene kvalitetno, pravočasno in tako kot si želimo.  
 • Tehnike prenosa razmišljanja na sodelavce: kako aktivirati sodelavce, da ne izvajajo zgolj zadanih nalog, temveč aktivno razmišljajo pri svojem delu (in tako razbremenijo vodjo).
 • Zakaj vodenje na daljavo ne dopušča vmesnih poti pri opolnomočenju in katere so možne rešitve?

4. sklop: Leadership Turbo Boost 

Današnji svet je izredno konkurenčen, zato je vedno bolj pomembno, da se vaše podjetje tudi pri notranjem delovanju in organizaciji zelo hitro izboljšuje, sicer ga konkurenca in trg hitro povozita.

 • Kako z metodo 12 kompetenc vzpostaviti proces, ki bo vsak teden popeljal na višji nivo en pomemben element vašega poslovanja?
 • Kako je s sistematično uporabo tega pristopa majhno lokalno inženirsko podjetje postalo izjemno dobičkonosna svetovno znana blagovna znamka? 
 • Kako z metodo Partenonov princip vzpostaviti proces, ki bo vsak teden popeljal na višji nivo en pomemben element vašega poslovanja?
 • Ključi napredka: kateri so ključni faktorji uspeha vašega podjetja in kako sistematično izboljšati delovanje pri njih?
 • Kako z metodo 3-StepVirtual Leadership z vodenjem na daljavo dosegati boljše rezultate kot pri vodenju sodelavcev v pisarni.
 • Že tekom programa Štiriperesna deteljica boste ta pristop začeli sistematično, korak po koraku uvajati v svoje poslovanje. In najboljše pri vsem skupaj je, da boste za to porabili le uro časa na teden!  

Dodatek: Webinarji za pomoč pri implementaciji

Po vsakem srečanju boste implementirali pristope, ki jih boste spoznali, v prakso vašega podjetja. Med srečanji pa bomo imeli tudi kratke webinarje, kjer vam bo vodja programa odgovorila na morebitna vprašanja in pomagala pri implementaciji.

Pridobite konkurenčno prednost pred prihodom slabih gospodarskih časov!

Današnje poslovno okolje je izredno zahtevno. V zadnjih mesecih, tudi zaradi Covid pandemije spremljajo, kako se svetovno gospodarstvo počasi, a prepričljivo pomika v recesijo. Zato je pomembno, da se zdaj, brez odlašanja, pripravimo, z intenzivno optimizacijo dela v naši organizaciji. Le to nas namreč lahko pripelje do mirnega vstopa v negotovo obdobje naslednjih let poslovanja.  

Ravno zato smo program zasnovali z zelo enostavnim ciljem: da tehnike in pristope, ki jih boste spoznali na njem, uporabite v praksi. In zato vsebuje mehanizme, ki vam bodo zagotovili sistematičen prenos naučenega v vaše podjetje oz. tim. To pa vam bo omogočilo, da:

 • povečate učinkovitost delovanja vseh kadrov
 • znižate stroške poslovanja
 • pridobite konkurenčno prednost na trgu pred podjetji, ki ne bodo tako dobro urejena, kot je vaše
 • učinkovito implementirati vodenje na daljavo, ko je to potrebno.

Vodja programa

Dr. Sara Brezigar je strokovnjakinja s področja strateškega upravljanja s človeškimi viri, ki uspešnim podjetnikom in upravam pomaga zastaviti sisteme nagrajevanja in izboljšati vodstvene pristope.  

Magistrirala je na London School of Economics, ki je vrhunska evropska ustanova na področju upravljanja s človeškimi viri in sodelovala pri svetovalnih projektih za številna slovenska in tuja podjetja. Je soustanoviteljica Akademije Panta Rei, spletnega portala za poslovna znanja Business Titans in predavateljica na programu Izobraževanje odraslih in razvoj kariere na Univerzi na Primorskem (PEF).  

Sara se redno pojavlja v medijih (RTV Slovenija, 24ur.com, Svet Kapitala, Delo, ...). Za coaching in strateško svetovanje jo najemajo predvsem podjetniki, ki bi radi naredili večje spremembe pri kadrovskih strategijah, vodstvenih pristopih in pa pri sistemu nagrajevanja zaposlenih. Znana je po svoji izjemni sposobnosti zaznavanja bodočih problemov, ki jih prinesejo današnje odločitve.

»Enostavno ter razumljivo podajanje informacij, podprto z realnimi primeri, tehnikami, ki jih je moč uporabiti in uživati v pozitivnih učinkih že takoj po samem seminarju.«

- Martin Božič, direktor, Elektroenergetika d.o.o.

»Na delavnici sem najbolj cenila praktičnost, vaje in to, da smo slišano takoj utrdili s praktičnimi primeri in vajami v skupini. Prijava na izobraževanje se je izkazala za odlično odločitev. Sara nas je z izkušnjami in znanjem popeljala na novo raven po naši lestvi vodenja (kapitanova lestev).«

- Zara Krivec, direktor, V.I.P. Računovodstvo d.o.o.

»Prijava na izobraževanje je bila dobra odločitev. Všeč mi je bil koncept izobraževanja v smislu predavanja in delavnic, ustrezne dolžine srečanj ter dejstva, da smo dobili veliko praktičnih primerov.«

- Miran Rojec, direktor, Ewopharma d.o.o.

»Prijava na to izobraževanje je bila odlična odločitev /.../ po drugi strani pa ima Sara vrhunski način, da iz udeležencev izzove čim več odločitev na bazi novo pridobljenega znanja, kaj spremeniti. Pomaga ti tudi pripraviti akcijski plan, o katerem redno poročaš in je zato veliko bolj verjetno, da ga boš realiziral. Vsebina je odlična, zanimiva in zelo praktično in uporabno usmerjena.«

- Nina Žerjal, direktor, Omnilingua d.o.o. (Helen Doron English)

»Izobraževanje je bilo koristno, zanimivo, poučno, praktično in je izpolnilo moja pričakovanja. Predavateljica je kakovostna, snov jasno in enoumno posreduje ter premore dovolj strokovne podlage (znanja) za izvedbo izobraževanja. Priporočam!«  

- Matej Šimon, direktor, FBS Elektronik d.o.o.

»Praktično, uporabno, veliko novih idej. Sara odlično odgovarja na vprašanja publike.«

- Aleksander Šinigoj, direktor, Palsit d.o.o.

»Cenim strokovnost predavateljice. Pohvalno je to, da smo delali v majhni skupini, saj smo tako vsi imeli možnost, da se vključimo v debato. Prijava se je izkazala za dobro odločitev.«  

- Anton Križaj, direktor, Alping d.o.o.

Lokacija, prijava

Termini:

- Ob petkih dopoldan. Novi termini bodo razpisani jeseni 2022.

Lokacija: Izvedba bo predvidoma online, v živo s prenosom iz Ljubljane. V kolikor bodo razmere to dopuščale, bomo imeli 1-2 srečanji v živo.

Kotizacija za udeležbo na programu znaša 697 EUR + DDV. Vključuje udeležbo na izobraževanju in gradiva.

Če ste že naša stranka (ste se že udeležili kakšnega našega plačljivega dogodka), potem ste upravičeni do 200 EUR popusta. Za vas je torej kotizacija 497 EUR + DDV.

Za prijave kliknite spodaj, za več informacij pa nas pokličite na 01 511 30 71 ali pišite sporočilo na info@panta-rei.si.

Če ste preobremenjen podjetnik, ki bi rad imel manj preglavic pri vodenju (tudi na daljavo) in boljše rezultate podjetja, potem se nam pridružite na programu, ki vam bo pomagal do bolj suverenega in uspešnega vodenja

DA, želim se prijaviti na program in še nisem vaša stranka (697 EUR+DDV)
DA, želim se prijaviti na program in sem že vaša stranka (497 EUR+DDV)