5 ključev odličnega vodenja
Akademija Panta Rei


Razpisujemo novo serijo najbolj priljubljenega programa za vodje pri nas (doslej že 706 udeležencev)! 

5 ključev odličnega vodenja

Program o vodenju z mehanizmi, ki zagotavljajo sistematičen prenos naučenega v prakso in vsakdanje delovanje!

Za vas imamo izredno ciljno usmerjen program, ki prinaša konkretne rezultate. Vsebuje namreč mehanizme, ki zagotavljajo sistematičen prenos naučenega v prakso in vsakdanje delovanje. 

Na programu vodje, managerji in direktorji dosežejo velik napredek pri vodenju: 

 • zastavijo vizijo, poslanstvo ter ključne cilje svojega podjetja ali oddelka, 
 • si s pomočjo delegiranja sprostijo minimalno dve uri na dan ter v tem času delajo na aktivnostih višje vrednosti, 
 • rešijo probleme, ki jih imajo z zaposlenimi, ki ne dosegajo pričakovanih rezultatov
 • dodelijo svojim podrejenim več pristojnosti in jih ciljno usmerijo, 
 • sestavijo pisne smernice in pričakovanja, ki jih imajo od svojih podrejenih, 
 • pridobijo več časa za nižanje stroškov, za razvoj in za druge aktivnosti z visoko dodano vrednostjo za podjetje, itd.

Pristanite med najboljšimi vodji s pomočjo programa, ki prinaša akcijo in konkretne rezultate! 

Uspešnost podjetij se danes lomi na vodstvenih sposobnostih vodij. Kdo bo najbolje izkoristil človeški kapital podjetja? Kdo bo prišel do boljših idej in inovacij? Kdo bo z nižjimi stroški dosegel več? Kako na trgu prevladati nad konkurenco?  

Vi in vaši vodje oddelkov ste prebrali že veliko knjig o vodenju. Obiskali ste seminarje, berete članke. Tako imate o vodenju veliko znanja. Toda še vedno niste zadovoljni, saj to znanje ne preide v prakso. Zatika se pri tistih osnovnih in najpomembnejših elementih vodenja, kot je delegiranje, postavljanje ciljev, dajanje navodil, načrtovanje, komunikacija vizije, pričakovanj in podobno. 

Problem vodij torej ni pomanjkanje znanja, temveč uporaba tega znanja v praksi.  

Sami želite to stanje izboljšati. »Ali naj razpišemo še nekaj seminarjev na to temo?«. »Naj preberemo še kakšen članek?«. Toda še preden nadaljujete, se zavedajte, da bo to pomenilo le dodatno zapravljanje časa in denarja brez pravega učinka...  

»Program je zasnovan zelo praktično, na principu delavnic, kar mi je zelo všeč in je hkrati zelo učinkovito. Največja konkretna korist programa zame je ta, da sem se osredotočila na stvari, na katere do sedaj nisem pomislila, vsaj ne na tak način. Stvari sem tudi čisto konkretno izpeljala v praksi. Seminar je absolutno praktično naravnan in uporaben v praksi.

- Joža Jurca, Prokurist, Marche gostinstvo d.o.o. 

Uporaba znanja zagotovljena 

Kako torej doseči, da boste vi in vaši vodje izboljšali nivo vodenja v podjetju? Kako doseči, da boste v praksi vsak dan delovali v skladu z znanjem, ki ga imate?

Za vas imamo preverjen pettedenski program, ki rešuje ta ključni poblem pri vodenju in je zasnovan samo z enim namenom: da vi in vaši vodje začnete uporabljati 5 temeljnih principov vodenja in tako pristanete med najboljšimi vodji.  

Program se imenuje 5 ključev odličnega vodenja in temelji na treh načelih:  

1. Uporaba 20 % ključnih principov prinaša 80 % rezultatov pri vodenju. 

Vsak odličen vodja izvaja le 5 ključnih principov. Povprečni ali slabi vodje pa se vsak dan ukvarjajo s kakšno novo modno muho, šibki pa so pri petih temeljih. Če bi vodje pri svojem delu uporabljali le 5 ključnih principov vodenja, bi se takoj povzpeli med najboljše vodje. Program 5 ključev odličnega vodenja se posveča le 5 temeljem in ne vsebuje nobenih modnih muh ali sodobnih teorij.

2. Principe zagotovo uporabiš le v primeru, da jih spoznaš na lastni koži – z izkušnjo. 

Celoten program je osnovan na izkustvih, ki jih boste tam doživeli. Program je sestavljen iz petih poldnevnih srečanj.

3. Prisiljeni boste k uporabi naučenega. 

Program smo zastavili z enim samim ciljem: da začnete dnevno uporabljati pet temeljnih principov vodenja. K temu vas bomo praktično prisilili s pomočjo akcijskih planov in zavez, ki jih boste naredili na srečanjih. Pripravili pa smo še poseben Program priganjanja, ki ga bomo izvajali po vsakem srečanju. Za vsak slučaj. 

Potek programa

Program je sestavljen iz petih srečanj, programa priganjanja, dodatnih materialov in svetovanja. Vsako srečanje traja od 11:00 do 16:30 ure. 

Med posameznimi srečanji je teden dni razmika, kar omogoča sprotno uporabo naučenega v praksi. Srečanja so tematsko obarvana. Na vsakem od njih spoznate en temelj vodenja in si pripravite akcijski plan, kako ga boste uporabili v praksi svojega podjetja ali oddelka. 

Na vsakem srečanju imamo tudi posebne mehanizme, ki zagotavljajo uporabo v praksi. Po zadnjem srečanju udeležence vključimo še v program priganjanja.

Teme srečanj

1. srečanje: Vizija. 

Kako pripraviti vizijo svojega oddelka/podjetja/projekta ter kako jo komunicirati podrejenim? Naučili in pripravili boste namen, vrednote in jasno sliko prihodnosti svojega podjetja/oddelka (temeljni elementi dobre vizije).

 • »Nore vrednote«: ugotovite kako pomembno je, da identificirate vrednote v svojem podjetju.  
 • Vodena fantazija »Leto 2020«: zavedajte se pomena vizije na lastnem izkustvu.  
 • »Vizija na preizkusni vožnji«: ugotovite ali vaša vizija zdrži vodo.  
 • Vaja »Mister X« in »Golob«: kako prenašati vizijo na sodelavce.  
 • »Tarče na nebu«: urjenje za postavljanje jasnih ciljev, ki izhajajo iz vizije ter oblikovanje SMART ciljev.  
 • Tehnike in pristope uporabite na podlagi akcijskega plana, ki si ga ustvarite na koncu srečanja (vsi udeleženci se tudi zavežejo, da bodo do naslednjega srečanja izvedli, kar so si zastavili).  

»Skupaj s sodelavci smo opredelili vizijo, poslanstvo in vrednote. Pohvala praktični usmerjenosti in akcijskim planom ter preverjanje uresničevanja aktivnosti med srečanji.«  

- Primož Penca, predsednik uprave, GA d.d. 

2. srečanje: Odnosi in različnost. 

Vsak človek je drugačen. Zato mora tudi vodja svoj pristop prilagajati vsakemu zaposlenemu posebej. Le tako bo dosegel najboljše rezultate.  

 • »Mreža«: naučite se kako enostavno vzpostaviti dobre odnose v podjetju in ugotovite zakaj je večina stvari, ki ste jih slišali o tej temi, napačnih, saj temelji na napačni predpostavki. To je verjetno ena od najpomembnejših skrivnosti, ki jo spoznajo vodje v svojem življenju.  
 • »Okrogla miza«: naučite se delati s težavnimi ljudmi in ugotovite kaj storiti z ljudmi, ki ne dosegajo ciljev in standardov dobro opravljenega dela.  
 • Vaja »Limone«: spoznajte na lastni koži, kako so si ljudje med seboj različni in kako je potrebno vodstveni slog prilagoditi različnim tipom ljudi.
 • »Vodila vodenja«: naučite se temeljev dobre komunikacije, izražanja svojih pričakovanj in ostalih temeljev vodstvene komunikacije.  
 •  Tehnike in pristope uporabite na podlagi akcijskega plana, ki si ga ustvarite na koncu srečanja.  

Kaj pomeni izkustveni program?

Vsi nasveti in vse učenje ne more biti nikoli tako učinkovito, kot izkušnja, ki jo oseba doživi na lastni koži. Takšno izkušnjo takoj ponotranjimo in si jo zapomnimo za celo življenje ter nato delujemo v skladu z njo. Na tem dejstvu temelji izkustveni program 5 ključev odličnega vodenja. To v praksi pomeni, da je program sestavljen iz vaj, simulacij in iger, ki povzročijo, da na lastni koži doživite tehnike ter pristope učinkovitega vodenja in nato na podlagi tega sami naredite akcijski plan za njihovo izvajanje v praksi. Na koncu vsakega srečanja se tudi zavežete, da boste plan izvedli do naslednjega srečanja.  

3. srečanje: Delegiranje in dajanje navodil.

S pomočjo pravilnega delegiranja lahko vodja bistveno pospeši napredek svojega podjetja/oddelka ter izkoristi poln potencial zaposlenih.  

 • Igra »Jumbo Jet«: kako izkoristiti potencial zaposlenih v oddelku? Spoznajte temelje delegiranja in nadziranja in se naučite kako delegirati prave naloge pravim ljudem.  
 • »Ovire delegiranju« in »Zakaj delegirati«: zakaj vodje ne delegirajo dovolj aktivnosti, kaj z delegiranjem pridobijo in kako premagati ovire delegiranju.  
 • Zgodba »Pygmalionov efekt«: kako naša pričakovanja vplivajo na delo zaposlenih.  
 • »Magična formula delegiranja« in »Čistilna akcija«: ugotovite katere svoje naloge morate delegirati s pomočjo te pomembne formule.  
 • »Sklenjeni krog« in »Risanje za hrbtom«: spoznajte pomembnost dajanja jasnih navodil in se naučite tehniko pravilnega delegiranja.  
 • »Delegator«: naučite se izvajanja ciljnega vodenja in vodenja z izjemami.  
 • Tehnike in pristope uporabite na podlagi akcijskega plana, ki si ga ustvarite na koncu srečanja.

»Program priporočam vodjem, ker omogoča razjasnitev in postavitev mejnikov vodenja. Pomembno je, da se teoretično znanje aplicira v praksi skozi zadane cilje. V tem se ta program razlikuje od drugih. Ko uspete v praksi dobiti prve rezultate na osnovi tega programa vas kar »vleče« naprej in odkrivate še druge neslutene uporabne možnosti.«  

- Marjan Kelvišar, direktor, IMP Armature, d.o.o. 

4. srečanje: Izboljševanje in razvoj. 

Kako v podjetju/oddelku doseči, da se bodo vsi zaposleni hitreje razvijali, da si bodo postavljali višje standarde dobro opravljenega dela?  

 • »Ključi napredka«: kateri so ključni faktorji uspeha pri vodenju in kako se izboljšati pri njih? Kako sistematično izboljševati svoje veščine na področju, ki ga (še posebej) želite izboljšati?  
 • Vaja: »Tatovi časa«: kako povečati produktivnost zaposlenih, ki zase menijo, da so preobremenjeni in da nimajo časa.  
 • »Smrt izobraževanju«: vaja v kateri boste spoznali, kako obravnavati vsa izobraževanja zaposlenih in kako priti do tega, da bodo resnično koristila tako osebi kot podjetju.  
 • »Terminator«: izboljševanje sistemov in procesov vašega podjetja/oddelka je lahko zlata jama. Spoznajte kako.  
 • Tehnike in pristope uporabite na podlagi akcijskega plana, ki si ga ustvarite na koncu srečanja.

 »Super, ker vsako srečanje vzame samo pol dneva na teden. Super, ker spoznaš, da je veliko preprostih dejstev, ki jih je potrebno prenesti v prakso in pod do boljšega vodje je lahko odprta.«

- Aleš Leskošek, Direktor, Comparex d.o.o.

5. srečanje: Motivacija. 

Motivacija zaposlenih je eno od najbolj napačno razumljenih področij vodenja. Kako pravilno pristopiti k njej?

 • »Delam, delam, delam. Delam kot zamorc.«: Občutite, kako vizija in cilji lahko delujejo kot odličen motivator.
 • Igre: »Trikotniki«, »Nebeški stolp« in »Kaj nas žene naprej?«: Kateri so glavni vzvodi motivacije pri zaposlenih ter kako jih prenesti v vsakodnevno prakso. S pomočjo vaj boste spoznali znane in manj znane pristope pri motivaciji zaposlenih ter nekaj velikih napačnih predpostavk, ki jih imajo vodje glede motivacije.
 • »Korenčki«: dosezite pri sebi to, da boste vse pristope, ki smo jih spoznali vpeljali v prakso.
 • Tehnike in pristope uporabite na podlagi akcijskega plana, ki si ga ustvarite na koncu srečanja.  

»Vodenje je upravljanje z ljudmi. Kakor opravljaš ljudi, tako in toliko njihovih potencialov lahko izkoristiš. Potenciali so kot ledena gora, vidiš jih le 10 %. Priporočam ta program, ker z manj obremenitve dosežeš vse.« 

- Tomaž Lah, Direktor, Nektar Natura d.o.o.

6. Program priganjanja

Med srečanji in še 6 tednov po njih vam bomo pošiljali opomnike in akcijske plane, tako da še povečamo učinek programa. Izkušnje kažejo, da ob takšnem sistemu dela praktično ni udeležencev, ki ne bi izpeljali zastavljenega na srečanjih.

Kaj je Program priganjanja?

Program 5 ključev odličnega vodenja vsebuje tudi Program priganjanja. V tem programu vas med srečanji in po zadnjem srečanju še »priganjamo«, da uporabite v praksi tisto, kar ste si zastavili. Tako boste med srečanji dobivali po e-pošti dodatna navodila in opomnike za izvajanje zastavljenih ciljev in nalog. Program pa bo potekal še 6 tednov po zadnjem srečanju. S pomočjo tega programa še dodatno okrepimo sporočila srečanj.

7. Svetovanje in dodatni materiali

V času izvajanja programa vam bomo tudi dodatno svetovali. Vodje programa bodo na voljo za vsa morebitna vprašanja. Individualno vam bomo dali tudi dodatna gradiva, članke in predlagali, katere knjige bi vam lahko koristile pri nadgrajevanju specifičnih znanj.

8. Trije avdio programi

Avdio programe lahko poslušate v avtomobilu ali pa na svojem pametnem telefonu. Kot darila ob udeležbi boste prejeli:

 • Vodenje v mezincu (Brian Tracy) v vrednosti 99 €
 • Motivacija obrnjena na glavo (Sara Brezigar) v vrednosti 49 €.
 • Kako voditi sodelavce, ki vam niso podrejeni? (Sara Brezigar) v vrednosti 69 €

»Program je zelo praktično usmerjem, saj te po vsakem srečanju prisili, da sproti uvajaš teorijo v prakso svojega podjetja.« - Rok Zevnik, Fin – pro d.o.o.

Program vodita

Program sta razvila dr. Sara Brezigar in mag. Robert Rolih. Vodita pa ga Mojca Frančeškin in Sara Brezigar.

Mojca Frančeškin je samostojna svetovalka in predavateljica z dolgoletnimi globalnimi izkušnjami. Kot vodja trženja in prodaje je v globalnem visokotehnološkem podjetju delovala tudi v svetu za strateški razvoj. Verjame v človeka, odnose in v pravšnjo mero prilagodljivosti, vztrajnosti ter odločnosti. Kot svetovalka v različnih podjetjih in mednarodnih javnih institucijah ima to prednost, da lahko združuje najboljše prakse obeh svetov. Kot predavateljica in coach se je usmerila na področja vodenja ljudi, prodaje in pogajanj. Navduši s strokovnostjo, visoko sposobnostjo poslušanja, iskrivostjo in široko paleto praktičnih primerov.  

dr. Sara Brezigar je strokovnjakinja s področja strateškega upravljanja s človeškimi viri. Magistrirala je na London School of Economics, ki je vrhunska evropska ustanova na področju upravljanja s človeškimi viri in sodelovala pri svetovalnih projektih za številna slovenska in tuja podjetja.  

Za coaching in strateško svetovanje jo najemajo predvsem direktorji, ki bi radi svoja podjetja pripeljali na višjo stopnjo. Pomaga pa jim pri vseh večjih strateških odločitvah glede kadrovske strategije, vodenja, sistema nagrajevanja, itd. Njena znanja in način razmišljanja na področju kadrovske strategije so neprecenljiva za vsakega vodjo, ki bi rad od svojih ljudi dobil kar največ.  

Znana je po svoji izjemni sposobnosti zaznavanja problemov, ki jih prinesejo določene odločitve, ki jih podjetniki sprejmejo pri poslovanju in po praktičnosti.

»Na izobraževanjih najbolj cenim pomoč pri konkretnih težavah. Predvsem pa to, da te predavatelji Akademije Panta Rei dobesedno »prisilijo«, da začneš razmišljati v pravo smer. Pa tudi zastavljanje ciljev mi je šlo vsak teden bolje od rok.«

- Veronika Žemlja, DSV TRANSPORT D.O.O.

Lokacija, prijava

Celoten program je sestavljen iz 5 srečanj, ki trajajo od 11.00 do 16.30 ure. 

Termini srečanj so: 8. 5., 15. 5., 22. 5., 29. 5. in 5. 6. Srečanja bodo potekala v Hotelu Slon, v Ljubljani.

Kotizacija za sodelovanje v programu je 1.997 EUR + DDV. 

Kotizacija vključuje udeležbo na izobraževanju, gradiva, osvežilne napitke in prigrizke med odmori. 

Za prijavo kliknite na spodnji gumb. Za več informacij pa nas pokličite na 01 511 30 71 ali pišete sporočilo na info@panta-rei.si.

Program vsebuje mehanizme, ki zagotavljajo sistematičen prenos naučenega v prakso in vsakdanje delovanje. Akcija in rezultati so vse, kar šteje. In ta program vam jih bo prinesel.

Akademija Panta Rei*Vsa mnenja zadovoljnih strank in potencialni rezultati uporabe tehnik s programa so mnenja posameznikov in niso tipični rezultat. To pomeni, da ni nujno, da boste tudi sami dosegli podobne rezultate. Rezultati uporabe programa so odvisni od vašega angažmaja, sposobnosti in pripravljenosti za delo ter implementacijo vseh tehnik v programu.