Letni razgovori in ocenjevanje

Ljubljana, 19. oktober 2017

Kako izvajati letne razgovore in ocenjevati storilnost zaposlenih?

Kako to, da vodje menijo, da izvajajo letne razgovore, medtem ko zaposleni trdijo, da tega njihovi vodje ne počnejo?!? 

Dr. Michael Beer, profesor na Harvardski univerzi, v svojem prispevku " Note on performance appraisal" navaja presenetljive ugotovitve: na vprašanje, ali se v podjetjih izvajajo letni razgovori, zaposleni zelo pogosto odgovorijo z NE. Presenetljivo pri tem odgovoru je, da so se v vseh vprašanih podjetjih letni razgovori izvajali, le da zaposleni tega sploh niso zaznali.  

Kje so vodje zgrešili? So bile posredovane informacije od vodje sporočene s preveč »celofana« ali pa, kar je še huje, vodja je kritiziral zaposlenega kot osebo, namesto da bi mu povedal, da ni zadovoljen z njegovim delom.  

Zakaj torej takšne neverjetne ugotovitve? Odgovor je izjemno preprost. Vodje se na letni razgovor niso pripravili, niso ga pravilno izvajali in niso ga pravilno zaključili.  

Najboljše stvari so vedno enostavne!  

Točno tako je pri izvajanju letnih razgovorov. Ob upoštevanju le treh bistvenih stvari, je uspešna izvedba relativno enostavna zadeva. In prav to bodo vaši vodje na delavnici Letni razgovori in ocenjevanje storilnosti zaposlenih dodobra spoznali.  

To pa še ni vse. Na delavnici bodo razgovore tudi temeljito "natrenirali" v praksi. Da pa ne bo pridobljeno znanje ostalo le v glavah, jih bomo za nameček opremili še s konkretnimi obrazci in navodili, ki jih bodo lahko uporabljali pri sami pripravi in izvedbi letnih razgovor. 

»Pridobil sem dodatno znanje in vpogled v kvalitetno pripravo vodenja letnega razgovora, katerega smatram kot pomemben dejavnik pri našem nadaljnjem delu. Opozorjeni smo bili na drobne malenkosti, katere so zelo pomembne pri realizaciji učinkovitega razgovora.«  

Marjan Kramar, Acroni, d. o. o.  

»Izobraževanje je bilo zame zelo koristno. Všeč mi je, da je seminar zelo praktičen (vaje v timu, v dvoje). Seminar je izpolnil moja pričakovanja in siguren sem, da bodo letni razgovori letos potekali boljše in bolj strokovno kot pretekla leta.«  

Alen Lesjak, direktor, EDIT d.o.o.  

»Prijava na delavnico, ki jo vodi gospa Sara Brezigar je vedno dobra odločitev. Bogate izkušnje in znanje, ki ga ima, namreč na tako izčrpen način posreduje, da te enostavno pritegne in »potegne noter« in se vrneš v podjetje poln novih idej.«  

Bernarda Kump, Danfoss Compressors d.o.o. 

»Metode ocenjevanja zaposlenih v izbrani organizaciji bodo po današnjem izobraževanju zagotovo bolj učinkovite. Prav tako lahko trdim tudi kar se tiče letnih razgovorov zaposlenih. Vsekakor lahko ocenim, da se je prijava na izobraževanje izkazala kot zelo dobra odločitev.«  

Valerija Plankar, vodja kadrovske službe, NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA d.o.o.  

Kaj boste izvedeli – program delavnice (od 9.00 do 16.00)

1. del: Kako se pripraviti na dober letni razgovor? 

 • Katere cilje lahko ima letni razgovor. Kateri so primerni in kateri so neprimerni cilji?
 • Zakaj je pomembno, da se kot vodja pripravite, in kako organizirati letne razgovore s sodelavci? 
 • Kako potekajo individualne priprave na letni razgovor za vodjo in njegovega podrejenega?  
 • Vrstni red posameznih letnih razgovorov: zakaj problematični sodelavci pridejo vedno zadnji na vrsto?  

2. del: 9 napotkov za izvajanje dobrih letnih razgovorov

 • Kateri so različni tipi letnih razgovorov in kdaj je smiselno uporabiti katerega.  
 • Vaje za izvajanje letnih razgovorov: igra vlog.  
 • Komunikacijska enačba pri letnih razgovorih: kje se lomijo kopja med letnimi razgovori?  
 • Zaznavanje neprimerno oblikovanih povratnih informacij in kako preoblikovati povratne informacije na tak način, da zaposleni ne bo prizadet in da bo z zagonom poskušal odpraviti svoje napake. 


3. del: 10 najpogostejših napak pri letnih razgovorih

 • Katere so tiste napake pri izvajanju letnega razgovora, ki podjetje drago stanejo, in kako se jim izogniti.
 • Načrtovanje prihodnjega dela na podlagi letnega razgovora.  
 • Obrazec za načrtovanje ciljev, ki so dogovorjeni na zaključku letnega razgovora, med vodjo in podrejenim. 


4. del: Subjektivne in objektivne metode ocenjevanja storilnosti: kdaj uporabiti katere? 

 • Katere so in kdaj je primerno uporabiti subjektivne in kdaj objektivne metode ocenjevanja? Katere so njihove prednosti in slabosti?  

Spoznali boste orodja za ocenjevanje storilnosti zaposlenih, ki jih boste lahko neposredno uporabili v podjetju. Za vas jih bomo namreč pripravili že mi! Prejeli boste orodja za ocenjevanje storilnosti na podlagi subjektivnih in objektivnih metod:  

 • Alfabetično/numerična metoda: kdaj in kako jo uporabiti? Katere so njene prednosti in slabosti?
 • Metoda BARS: daj in kako jo uporabiti? Katere so njene prednosti in slabosti?  
 • Ocenjevanje na podlagi osebnostnih značilnosti in njegove pasti.  
 • MBO (metoda ocenjevanja na podlagi zastavljenih ciljev): kako letne razgovore povezati s sistemom ciljnega vodenja.  

Na srečanju vas bomo opremili: 

 • s »šablonami« subjektivnih in objektivnih metod merjenja storilnosti v fizični in elektronski obliki, ki jih boste v podjetju potrebovali za ocenjevanje uslužbencev po zgornjih metodah, in
 • z navodili, ki vam bodo omogočala čim uspešnejše ocenjevanje svojih podrejenih. 

Komu je delavnica namenjena?

Cilji delavnice

 • Cilj delavnice je pripraviti vodje, da samostojno in suvereno pripravijo in vodijo uspešen letni razgovor ter da znajo ocenjevati storilnost zaposlenih. 
 • Delavnico zelo pohvalijo tudi kadrovniki, vodje kadrovskih služb in direktorji, ki uvajajo letne razgovore v svoje podjetje ali pa ki niso povsem zadovoljni z rezultati letnih razgovorov, ki se že izvajajo v njihovem podjetju. 


Kdo naj se udeleži delavnice?

 • Direktorji, vodje oddelkov, vsi, ki v podjetju izvajate letne razgovore, kadrovniki in vodje kadrovskih služb, ki se ukvarjajo z uvajanjem letnih razgovorov.

Vodja delavnice

Doc. dr. Sara Brezigar je strokovnjakinja s področja strateškega upravljanja s človeškimi viri. Magistrirala je na London School of Economics, ki je vrhunska evropska ustanova na področju upravljanja s človeškimi viri. Sodelovala je pri svetovalnih projektih za številna slovenska in tuja podjetja. 

Njena znanja in način razmišljanja na področju kadrovske strategije so neprecenljiva za vsakega vodjo, ki bi rad od svojih ljudi dobil kar največ. Znana je kot odlična predavateljica, ki v svojih nastopih preseneča z dinamičnostjo in svežino pristopa, in avtorica številnih člankov.


Lokacija, prijava

Termin: 19. 10. 2017, od 9.00 do 16.00.

Lokacija: Hotel Lev, Vošnjakova 1, Ljubljana. 

Vaša investicija znaša 347 EUR + DDV. 

Cena vključuje udeležbo na izobraževanju, gradiva, šablone v tiskani in elektronski obliki (Word in Excel datoteke), osvežilne napitke in kosilo med glavnim odmorom. 

Za prijavo kliknite na spodnji gumb. Za več informacij pa nas pokličite na 01 511 30 71 ali pišete sporočilo na info@panta-rei.si.

*Vsa mnenja zadovoljnih strank in potencialni rezultati uporabe tehnik iz seminarja so mnenja posameznikov in niso tipični rezultat. To pomeni, da ni nujno, da boste tudi sami dosegli podobne rezultate. Rezultati uporabe programa so odvisni od vašega angažmaja, sposobnosti in pripravljenosti za delo ter implementacijo vseh tehnik v programu.